Livsmestring 7. – 10. klasse

I filmen «På vei hjem» viser vi én situasjon fra ulike perspektiver. Vi følger en gruppe 14 år gamle jenter etter endt skoledag. Første scene starter i gangen utenfor klasserommet, der noen av jentene diskuterer hvilken film de skal se på pizzakveld hjemme hos den ene jenta. Litt bortenfor gruppa står Lillian. Vi ser hvordan hun følger med på samtalen, og forsiktig våger å delta. Den ene jenta inviterer henne med på pizzakvelden.

 

Problemstillingen Lillian står overfor, oppdager vi først når Kedy, venninnen, kommer ut i gangen. Hun har ikke hørt samtalen, og gjør seg som vanlig klar til å ta følge med Lillian hjemover. De to venninnene har også en avtale denne kvelden. Vi ser hvordan Lillian strever med å finne ut hva hun skal gjøre. Hun ender opp med å lyve til Kedi om avtalen med de andre jentene. Hun vil jo ikke såre Kedi. Men er dette den beste løsningen?

Filmen bytter så perspektiv, og vi følger Kedys opplevelse av situasjonen. Kedy skjønner at noe ikke stemmer. Vi får også innblikk i opplevelsen til Nora, jenten som inviterer til pizzakveld. Hun føler seg dratt mellom jentegjengen og et ønske om å være inkluderende.

Nynorsk

Prosjektgruppen

Mari Finnestad  Regissør – www.kunnskapsfilm.no 
Kristin Grostøl Holen – Førskolelærer og spesialpedagog med spesialisering innen psykososiale vansker. Videreutdanning innen rådgivning, veiledning og kommunikasjonsmetodikk, UiO.
Ane-Marthe Solheim Skar – Postdoktor ved Psykologisk institutt, UiO. Forsker tilknyttet Norsk Kunnskapssenter for vold og traumatisk stress.
Magnus Langseth Kristoffersen – Faglærer i praktiske og estetiske fag med hovedvekt på musikk. Master i spesialpedagogikk. 

Undervisningsressursen er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Nynorsk