Del 2 – Kedy

I denne delen av filmen følger vi Kedys opplevelse av situasjonen. Kedy skjønner at noe ikke stemmer.

Nynorsk
Innlest_lyd_bokmål
Innlest_lyd_nynorsk

Oppgaver

  1. Hva tror dere Kedy tenker om situasjonen?
  2. Har du opplevd noe lignende? Hvordan var det?
  3. Hvilke følelser tror dere Kedy har?
  4. Mennesker kan oppfatte samme situasjon svært forskjellig. Lillian og Kedy forholder seg helt ulikt til jentegruppa i gangen. Hva kan det komme av?
  5. Kedy skjønner kanskje at Lillian skjuler noe. Hvorfor er det da så lett å oppfatte feil, heller enn å spørre? Hva kunne Lillian og Kedy gjort i denne situasjonen?

Nynorsk
Innlest_lyd_bokmål
Innlest_lyd_nynorsk