Del 3 – Nora

Vi får innblikk i opplevelsen til Nora, jenten som inviterer til pizzakveld. Hun føler seg dratt mellom jentegjengen og et ønske om å være inkluderende.

Nynorsk
Innlest_lyd_bokmål
Innlest_lyd_nynorsk

Oppgaver

1. Hva tror dere Nora tenker om det som skjer?
2. Har du vært i en lignende situasjon som Nora noen gang? Hvordan føltes det?
3. Hva velger Kedy å gjøre, tror dere? Drar hun til Nora? Hva ville du/dere gjort?
4. Vi ser at Nora prøver å inkludere både Lillian og Kedy. Men hva med de andre jentene? Hvordan påvirker jentegjengen situasjonen?
5. Hva tror dere kunne skjedd, dersom jentene snakket mer åpent sammen?
6. Jentene vil egentlig ikke såre hverandre her. Har dere noen ideer til hva de kunne gjort annerledes? Hvordan ville du/dere løst situasjonen?

Nynorsk
Innlest_lyd_bokmål
Innlest_lyd_nynorsk