Norge i verden

Rike og fattige. Skyldige og uskyldige. Oss og dem.

I klimaforhandlingene er vi så opptatt av å dele opp verden at det er fort gjort å glemme alt vi faktisk deler. Filmserien, ”Norge i verden” formidler oppdatert og forskningsbasert kunnskap om hvordan klimaendringer skaper samme bekymringer og utfordringer, uavhengig av landegrenser eller levestandard.

Bidragsytere

Serien er produsert av Snöball Film i samarbeid med CICERO Senter for klimaforsking.

Serien har mottatt støtte fra Forskningsrådets program KLIMAFORSK og fra Tryg Allmennyttige Stiftelse.