Landbruk

Klimaendringene rammer først de som lever av jordbruk i marginale områder. Filmen ser nærmere på hvordan klimaendringene faktisk rammer bønder i Nepal og Nord-Norge på samme måte. For disse bøndene er ikke klimaendringer et dystert fremtidsbilde. De merker det allerede nå. Den globale oppvarmingen påvirker avlingene. Dette skaper stor usikkerhet for bøndene, enten de er i Nepal eller i Norge. En ting er sikkert, temperaturen kommer til å stige videre. Hva slags landbruk bør de da satse på i framtida?