Luftkvalitet

I Norge assosierer vi gjerne dårlig luftkvalitet med Beijing og andre storbyer i Kina. Det er lett å fordømme Kina for manglende klimatiltak. Samtidig sliter vi på hjemmebane med svært dårlig luftkvalitet i både Oslo og Bergen enkelte dager i året. Helseeffektene av dårlig luftkvalitet får mennesker, fra Carl Berner til Beijing, til å kreve at politikerne handler og kutter i utslippene.