Det fantastiske språket

Norsk er i likhet med andre språk et levende og dynamisk språk. Det utvikler seg og det er vi som snakker språket som utvikler det.
Lær hvordan nye ord blir til og hva gjør vi med ord vi låner fra andre språk. Påvirkningen fra engelsk er for eksempel stor. Og heter det sommer ferie eller sommerferie?
Denne filmen tilhørere læreverket Norsk for Yrkesfag 2 (Aschehoug forlag) – kapittel 5: Særtrekk ved norsk og andre språk.