Hvordan lykkes som kjønnssykdom?

Klamydia er en vanlig seksuelt overførbar kjønnssykdom i Norge. Infeksjonen kan, dersom den ikke behandles, føre til redusert fruktbarhet hos kvinner. Kondombruk, oppsporing av smittebærere og antibiotikabehandling er viktig for å bekjempe sykdommen.

Oppgaver

Kan man ha en seksuelt overførbar infeksjon uten å vite det?

 • ja
 • jenter kan ha seksuelt overførbare infeksjoner uten at man kan se det, men gutter kan ikke
 • nei

Kan man få seksuelt overførbar infeksjon uten å ha sex?

 • nei, man kan bare smittes via sex
 • ja, om man bruker offentlige toaletter
 • ja, man kan bli smittet ved å klemme

Hva er symptomene på klamydia?

 • svikt i immunsystemet
 • sår og blemmer ved munn eller kjønnsorganer
 • utflod, småblødninger eller ingen symptomer

Kan virus trenge igjennom et kondom?

 • ja
 • nei

Hvilke konsekvenser kan klamydia ha?

 • det er ingen alvorlige konsekvenser
 • alvorlig immunsvikt
 • kvinner kan få problemer med å bli gravide

Hva er symptomene på herpes?

 • sår og blemmer ved munn eller kjønnsorganer
 • feber
 • utflod, svie og kløe

Hvor kan man bli testet for seksuelt overførbare infeksjoner?

 • på apoteket
 • hos fastleger, hos helsesøster eller på helsestasjoner for ungdom
 • på sykehuset og på legevakta

Hvordan foregår en klamydia-test i dag?

 • urinprøve
 • blodprøve
 • røntgen

Hvordan behandles man for klamydia?

 • med antibiotika
 • det finnes ingen behandling
 • med laser eller frysing

Læreplan

Naturfag, 8.-10. trinn

Kropp og helse

 • Formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort.
 • Forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges.

Naturfag Vg1

Ernæring og helse

 • Drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen.

Vg1 helse- og oppvekstfag

Helsefremjande arbeid

 • Gjere greie for samanhengar mellom helse og livsstil.
 • Drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre eiga helse og folkehelsa, både psykisk og fysisk.
 • Gjere greie for kva den enkelte kan gjere for å halde ved lag eit godt immunforsvar og førebyggje smittespreiing, og forklare kva smittespreiing kan føre til.

Samfunnsfag, 8.-10. trinn

Samfunnskunnskap

 • analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep.

Samarbeidspartnere