Om mann og mus

Møt Snorre som har hatt mange damer, men som nå har mistet draget.

Oppgaver

Oppgaver til filmen

 1. På hvilken måte tar  Snorre kontakt med jenter? Hvordan forendrer dette seg underveis i filmen?
 2. Hvorfor tror du jentene endrer holdning til Snorre når han bruker kondom?

Fordypningsoppgaver

Bruk læreboka eller ressursene nedenfor til å finne svar på oppgavene.

 1. Lag en liste med vanlige prevensjonsmetoder som brukes i dag.
 2. Hvordan fungerer kondomer som prevensjonsmiddel?
 3. Kondom er det eneste prevensjonsmidlet som hindrer spedning av seksuelt overførbare infeksjoner. Hva tror du er årsakene til at mange gutter og jenter likevel ikke bruker kondom?
 4. Hvordan fungerer p-piller som prevensjonsmiddel?
 5. En del praktiserer avbrutt samleie og bruker “sikre perioder” som prevensjonsmetoder
  1. Hva går disse metodene ut på?
  2. Er motodene sikre? Begrunn svaret.
 6. Klamydia er en vanlig seksuelle overførbar infeksjon i Norge.
  1. Hva er årsaken til klamydia?
  2. Hvordan smittes klamydia?
  3. Hva er symptomene på at en har klamydia?
  4. Hvordan kan en teste seg for klamydia?
  5. Hvorfor er det viktig å teste seg for klamydia?

Quiz

Velg et alternativ til spørsmålene.

Hva er det aller sikreste prevensjonsmiddelet for å hindre graviditet?

 • p-piller
 • hormonspiral
 • avbrutt samleie
 • kondom
 • pessar
 • sæddrepende middel

Hva er riktig bruk av kondom?

 • kondomet skal brukes under hele samleie
 • samme kondom kan brukes flere ganger
 • kondomet trenger bare å brukes ved utløsning

Er avbrutt samleie trygt som prevensjonsmetode?

 • nei, det hindrer graviditet, men ikke smitte av seksuelt overførbare infeksjoner
 • nei, det hindrer verken graviditet eller smitte av seksuelt overførbare infeksjoner
 • ja, det hindrer graviditet og spredning av seksuelt overførbare infeksjoner

Hvordan får man tak i angrepille?

 • på sykehus
 • på apotek og i enkelte dagligvarebutikker
 • den kan kjøpes på Internett

Hvilket prevensjonsmiddel beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner?

 • p-piller
 • kondom
 • spiral

Hvor gammel må man være for å kjøpe kondomer?

 • det er ingen aldersgrense
 • 16 år
 • 18 år

Når blir en kvinne lettest gravid i løpet av menstruasjonssyklusen?

 • rundt 14 dager før hun får sin neste menstruasjon
 • hun kan bli gravid alle dager i syklusen
 • like før hun får menstruasjon

Hvordan virker angrepillen?

 • den ødelegger befruktet egg
 • den hindrer at egg løsner fra eggstokken
 • den ødelegger sædceller

Hvor gammel må man være for å få p-piller?

 • 16 år
 • det er ingen aldersgrense
 • 18 år

Kondomer kan sprekke under bruk. Hva er den vanligste årsaken til dette?

 • kondomet er for kald når det brukes
 • kondomet er ikke er tatt på riktig
 • kvaliteten på selv godkjente kondomer i Norge er ofte dårlige

Hvor raskt etter samleie må du ta angrepille dersom du ikke brukte prevensjon?

 • innen 72 timer
 • innen 12 timer
 • innen 24 timer

Ressurser

Sex og samliv (ung.no)
Sex og samfunn

Læreplan

Naturfag 8.-10. trinn

Kropp og helse

 • Formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort.
 • Forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges.

Samfunnsfag 8.-10. Trinn

Samfunnskunnskap

 • Analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare skilnaden på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep.

Naturfag Vg1

Ernæring og helse

 • Drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen.

Vg1 helse- og oppvekstfag

Helsefremjande arbeid

 • Gjere greie for samanhengar mellom helse og livsstil.
 • Drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre eiga helse og folkehelsa, både psykisk og fysisk.
 • Gjere greie for kva den enkelte kan gjere for å halde ved lag eit godt immunforsvar og førebyggje smittespreiing, og forklare kva smittespreiing kan føre til.