Kunnskapsfilm

Ekstremisme

Beskrivelse

For de aller fleste av oss er det rent umulig å skjønne hva som driver mennesker til slike ekstreme tanker og gjerninger, at de er villige til å ty til vold – og i verste fall drepe, for sin overbevisning. Men la oss gi det et forsøk, hva er det de kjemper for?

EKSTREMISME er en filmserie bestående av to filmer som ser nærmere på de to tydeligste ekstremistiske retningene i dagens samfunn: høyreekstremisme og religiøs ekstremisme.
Film 1: EKSTREMISME – Hva kjemper de for? (11 min)
Film 2: EKSTREMISME – Hvem er ekstremistene? (11 min)

Filmenes innhold er beskrevet i korte trekk under hver film.