Kunnskapsfilm

Norge i verden

Beskrivelse

Rike og fattige. Skyldige og uskyldige. Oss og dem.
I klimaforhandlingene er vi så opptatt av å dele opp verden, at det er fort gjort å glemme alt vi faktisk deler. Filmserien ”Norge i verden” formidler oppdatert og forskningsbasert kunnskap om hvordan klimaendringer skaper samme bekymringer og utfordringer, uavhengig av landegrenser eller levestandard.