Forsker Katja Enberg

Katja Enberg, forsker på evolusjonsbiologi ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Katja studerer hvordan menneskeskapte klimaendringer, sammen med andre menneskelige aktiviteter, endrer fiskeartene på genetisk nivå. Hva skjer med fisken når havet blir varmere og for eksempel vekst skjer fortere? Hvis det ikke finnes nok mat til fisken, må den ta mer risiko, ferdes nye steder. Hva gjør fisken og vil den endre seg genetisk?