Forsker Petter Muren

Petter Muren, forsker på aerodynamikk.

Petter var den første som klarte å få et modellfly til å stå stille i lufta og dermed ble verdens første lekehelikopter oppfunnet. Dette ble starten på selskapet Prox Dynamics AS som i dag selger små varmesøkende dronehelikoptre til bruk i rednings- og overvåkningsoperasjoner over hele verden.