Forsker Emma Arnold

Emma Arnold, forsker på sosialgeografi ved Universitetet i Oslo.

Emma Arnold har gått 1000 km i byer for å forske på gatekunst og hvordan denne kunstarten oppstår i det skjulte og ofte forsvinner. Byer er i stadig endring og alle som bor der skal kunne uttrykke seg og bruke det offentlige rom, men hva skjer når en type kunst er ulovlig? Hvem skal bestemme at et lite kunststykke skal bort, men store reklameboards får bestå?