Geofag

En filmserie om feltarbeid i geofag med eksempler fra hydrologi, meteorologi, geologi og naturkatastrofer. Fagpersoner fra de ulike fagområdene demonstrerer feltaktiviteter, beskriver observasjoner og forklarer hva vi ser. Det er utstrakt bruk av grafikk i filmene som hjelper til å illustrere viktige faglige poenger. Hovedmålgruppen for filmene er lærere og elever som tar geofag i videregående skole og naturfaglærere i grunnskolen.

Serien er supplert med to filmer om naturfare.

Ressurser

Geofag (naturfag.no)

Bidragsytere

Filmene er kvalitetssikret av følgende fagpersoner:

  • Merethe Frøyland, Naturfagsenteret
  • Pål Kirkeby Hansen, HiOA
  • Anders Sivle, Meteorologisk institutt
  • Lena M. Tallaksen, UiO
  • Synnøve Knivsland, UiO
  • Irene Brox Nilsen, UiO
  • Frode Sandersen, NGI
  • Krister Kristersen, NGI
  • Gordana Petkovic, Statens vegvesen

Samarbeidspartnere

Naturfagsenteret