Meteorologi

Filmen viser hvordan værvarsel blir til med utgangspunkt i værdata fra målestasjoner over hele verden. Deretter ser vi på hvordan vi kan gjøre værmålinger for å sjekke om et værvarsel stemmer. Vi ser bruk av enkle måleinstrumenter, Beauforts vindskala og skyatlas.

Læreplan

Geofag 2

Geoforskning

  • Planlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geotop.
  • Beskrive prosessen fra observasjoner, modeller og værkart til ferdige værvarsler.

Samarbeidspartnere

Naturfagsenteret