Italiensk Grammatikk

Denne filmserien om italiensk grammatikk består av syv animasjonsfilmer.
De syv filmene har fokus på følgende tema:

  1. Substantiv (5 min)
  2. Refleksive verb (4.12 min)
  3. Presens (5.09 min)
  4. Piacere (4.37)
  5. Eiendomspronomen (5.38 min)
  6. É eller c`é (3.50 min)
  7. Fortid (5.54 min)

Filmene passer for nybegynnere og vil fungere best som supplement til annen undervisning, og da gjerne som introduksjon eller oppsummering av et nytt tema.

Til hver film er det utviklet ett sett med oppgaver. Oppgavene kan løses digitalt på www.italienskgrammatikk.no eller lastes ned via vedlagt pdf-fil. Oppgavene ligger tilgjengelig under hver film.

Serien er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet

Bidragsytere

Faggruppe:

Alice Tonzig, førsteamanuensis, Høyskolen Kristiania
Mari Finnestad, regissør, Snöball Film
Hilde Holmesland, prosjektleder, Snöball Film

Referanseskoler:

Foss videregående skole
Bjertnes videregående skole
Det italienske kulturinstitutt