Presens

Denne filmserien om italiensk grammatikk består av 7 animasjonsfilmer.
Denne filmen har fokus på de regelmessige verbformene i presens: -are, -ere og -ire verb.

Oppgaver

Til hver film er det utviklet ett sett med oppgaver.

Last ned PDF av oppgaver: Oppgaver presens

eller løs de digitalt på www.italienskgrammatikk.no/5-verb-i-presens