Refleksive verb

Denne filmserien om italiensk grammatikk består av 7 animasjonsfilmer.
Denne filmen har fokus på refleksive verb i presens.

Oppgaver

Til hver film er det utviklet ett sett med oppgaver. Last ned PDF av oppgaver:

Oppgaver refleksive verb eller løs de digitalt på www.italienskgrammatikk.no/2-refleksive-verb