Polarskolen

Polarskolen er et filmbasert undervisningsprosjekt med utspring i Det Internasjonale Polaråret. Filmene viser polarforskning og forskningens betydning for moderne miljøforståelse. Filmene er utviklet med basis i forskerfilm tatt opp av forskere gjennom det Internasjonale Polaråret. Materialet er tilgjengeliggjort for prosjektet gjennom Norges Forskningsråd.

Bidragsytere

Polarskolen er utviklet av

 • Naturfagsenteret
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norsk Polarinstitutt
 • Snöball Film

Finansiert av

Norges Forskningsråd

Faggruppe

 • Naturfagsenteret
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norsk Polarinstitutt
 • Snöball Film
 • Svalbard Museum
 • UNIS

Medvirkende i filmene

 • Norsk institutt for Luftforskning
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norges Geologiske undersøkelse