Ansiktsbehandling

Beskrivelse

Dette er en demonstrasjonsfilm som viser standard prosedyre ved ansiktsbehandling.

Oppgaver

 1. Hva kartlegger man på et kundekort?
 2. Hvorfor er kundekort viktig?
 3. På kundekortet noteres informasjon som er taushetsbelagt. Hva innebærer det at en hudpleier har taushetsplikt?
 4. Beskriv hva som er hensikten med de ulike fasene av ansiktsbehandlingen: rensing, peeling, utklemming, massasje, bruk av maske og bruk av krem?
 5. Det er viktig å utføre utklemming på riktig måte. Kom med minst 3 tips som sørger for at utklemming ikke skader huden.
 6. Foreslå 3 ergonomiske prinsipper som bør følges når du utfører ansiktsbehandling.
 7. Behandlingen avsluttes gjerne med veiledning av videre bruk av produkter. Hva bør en slik veiledning inneholde av informasjon?
 8. Rollespilloppgave
  Du skal utføre ansiktsbehandling på en ny kunde og skal fylle ut kundekort. Hvordan vil du gjennomføre samtalen og fylle ut kundekortet? Spill ut situasjonen som et rollespill sammen en medelev.

Last ned PDF av oppgavesett:

Oppgavesett hudpleie bokmål

Oppgåvesett hudpleie nynorsk

Læreplan

Hudpleie Vg2
Helsefremmende arbeid

 • gjøre rede for hudens, hårets og neglenes oppbygning og funksjon og gi eksempler på ulike behandlingsmetoder.

Kommunikasjon og samhandling

 • kommunisere med kunder og samarbeidspartnere med ulik alder, kulturtilhørighet og livssituasjon, slik at deres behov blir ivaretatt.
 • demonstrere rådgivning for kunder i behandlings- og salgssituasjoner.

Yrkesutøvelse

 • utføre hudanalyse, gjøre rede for ulike hudtyper og hudtilstander, velge ut riktige produkter og apparater og utføre ansiktsbehandlinger.
 • gjøre rede for virkningen av grunnleggende massasje og utføre massasje i ansikt og nakke ut fra hudtilstanden.
 • anvende ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen.
 • beskrive hva taushetsplikt innebærer og hvilke konsekvenser dette har for yrkesutøvelsen.

Hudpleie Vg3
Helsefremmende arbeid

 • gjøre rede for hvordan huden er bygd opp og fungerer, og for normale aldersforandringer.
 • utføre forebyggende tiltak og behandling knyttet til hud, hår og negler.

Kommunikasjon og samhandling

 • veilede brukere om pleie og behandling av hud, hår og negler.
 • kommunisere med brukere med ulik bakgrunn.
 • yte service i yrkesutførelsen.
 • følge gjeldende regelverk om taushetsplikt og personvern.

Yrkesutøvelse

 • følge ergonomiske prinsipper i yrkesutførelsen.
 • vurdere hud-, hår- og neglebehandlinger og føre journal.