Hårfjerning

Beskrivelse

Dette er en demonstrasjonsfilm som viser metoder for hårfjerning på bein, armhule og ansikt.

Oppgaver

 1. Hvorfor er det viktig å rengjøre huden før man begynner å vokse?
 2. Beskriv hvordan voksing av legger utføres.
 3. Beskriv hvordan voksing under armene utføres.
 4. Hvordan kan kunden unngå inflammasjon på steder som er vokset i dagene etter behandling?
 5. Beskriv hvordan voksing utføres på overleppen.
 6. Hva kan du gjøre for å redusere smerte hos kunden under voksbehandling?
 7. Hvordan bør du håndtere avfall fra en voksbehandling?

Diskusjons-/rollespilloppgave:

 • En kunde ønsker å stoppe hårfjerningen midt under behandlingen fordi det gjør vondt. Hvordan vil du håndtere denne situasjonen? Diskuter situasjonen i klassen eller spill ut situasjonen som et rollespill sammen med en medelev.

Last ned PDF av oppgavesett:

Oppgavesett_hudpleie_bokmål

Oppgåvesett_hudpleie_nynorsk

Læreplan

Hudpleie Vg2
Helsefremmende arbeid

 • gjøre rede for krav som stilles til personlig hygiene i hudpleiefaget.
 • gjøre rede for betydningen av god hygiene for å forebygge sykdom og hindre smitte, og kunne demonstrere viktige hygienetiltak i hudpleiefaget.

Kommunikasjon og samhandling

 • kommunisere med kunder og samarbeidspartnere med ulik alder, kulturtilhørighet og livssituasjon, slik at deres behov blir ivaretatt.

Yrkesutøvelse

 • utføre hårfjerning med ulike depileringsteknikker.

Hudpleie Vg3
Helsefremmende arbeid

 • arbeide etter gjeldende regler for hygiene og hindre smitte.
 • utføre forebyggende tiltak og behandling knyttet til hud, hår og negler.

Kommunikasjon og samhandling

 • veilede brukere om pleie og behandling av hud, hår og negler.
 • vurdere og iverksette tiltak i faget som kan fremme selvbilde, trivsel og velvære.
 • kommunisere med brukere med ulik bakgrunn.
 • drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvingen.
 • drøfte rollen til media og reklame i hudpleierfaget.
 • utføre salg av tjenester og produkter ut fra faglige og etiske prinsipper.
 • bruke ulike strategier for konflikthåndtering.
 • yte service i yrkesutøvingen.
 • følge gjeldende regelverk om taushetsplikt og personvern.

Yrkesutøving

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid som hudpleier.
 • utføre dags-, kvelds- og brudemakeup med utgangspunkt i fargelære.
 • bruke et utvalg av tekniske hjelpemidler i ansikts- og kroppsbehandlinger og vurdere nytteverdien av apparatur.
 • gi råd om behandling av uønsket hårvekst og bruke ulike arbeidsmetoder og apparater.