Kunnskapsfilm

Italiensk grammatikk

Beskrivelse

Denne filmserien om italiensk grammatikk består av syv animasjonsfilmer.
De syv filmene har fokus på følgende tema:
1. Substantiv (5 min)
2. Refleksive verb (4.12 min)
3. Presens (5.09 min)
4. Piacere (4.37)
5. Eiendomspronomen (5.38 min )
6. É eller c`é (3.50 min)
7. Fortid (5.54 min)

Filmene passer for nybegynnere og vil fungere best som supplement til annen undervisning, og da gjerne som introduksjon eller oppsummering av et nytt tema.

Til hver film er det utviklet ett sett med oppgaver. Oppgavene kan løses digitalt på www.italienskgrammatikk.no eller lastes ned via vedlagt pdf-fil. Oppgavene ligger tilgjengelig under hver film.