Diabetes retinopati

Diabetes retinopati er en sykdom i øyets netthinne som følge av diabetes. Diabetes fører til at blodårene i øyet blir fortettet og sprekker, noe som gir arrdannelser. Dette gir synsutfall, slørete syn og nedsatt kontrastsyn. Diabetes retinopati er den viktigste enkeltårsaken til at personer i yrkesaktiv alder i vestlige land mister synet, helt eller delvis.