Synsforstyrrelser etter hjerneslag

Hjerneslag er en skade der det har oppstått en forstyrrelse i blodtilførselen til hjernen. Det vanligste synsproblemet ved slag er synsfeltutfall som rammer evnen til å se til en av sidene. Over 60 prosent av dem som rammes av slag opplever synsforstyrrelser.