Boligblokka

Boligblokka består av 4 filmer og tilhørende ressurser om likestilling og kjønnsroller. Hver film har en varighet på 8-10 minutter og vi møter ungdommer i ulike situasjoner knyttet til familiehverdagen, utdanningsvalg og arbeidsliv.

Målgruppen for filmene er elever på ungdomstrinnet i grunnskolen. Filmene og de tilhørende ressursene dekker kompetansemål for fagene samfunnsfag, RLE, norsk, utdanningsvalg og naturfag.