Pappa

Kjønnsrollene i Norge har forandret seg mye i løpet av de siste tiårene. En av de store endringene er at menn er blitt mer aktive foreldre og tilbringer mer tid sammen med barna sine. I denne filmen møter vi en familie der pappa er hjemmeværende, og vi opplever pappaen gjennom sønnen Marius sine øyne.

Læreplan

Samfunnsfag, etter 10. årssteg

Samfunnskunnskap

  • Gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme, og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og rasisme.

RLE, etter 10. trinn

Filosofi og etikk

  • Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder.
  • Reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur.

Norsk, etter 10. trinn

Muntlig kommunikasjon

  • Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering.
  • Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon.

Språk, litteratur og kultur

  • Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende.

Valgfaget demokrati i praksis, etter 10. trinn

Demokrati

  • Gjøre rede for og drøfte begrepene likestilling og likeverd.

Filmen og oppgaver kan også brukes på barnetrinnet i tilknytning til kompetansemål om variasjoner i familieformer, samliv og respekt.