Fokus samfunnsfag

Dette er en filmserie (10 filmer) som tar opp ulike temaer i samfunnsfag på videregående skolenivå.
Filmene ble opprinnelig produsert for å supplere læreverket Fokus Samfunnsfag (Aschehoug forlag). De ulike filmene tilhører forskjellige kapitler i læreverket og vil fungere best som triggerfilmer i forkant av et nytt emne. Filmene er også tilgjenelig på språkene engelsk, arabisk, pashto, somali, kurmanji og sorani.

Bidragsytere

Faggruppe:
Mette Haraldsen, Kvadraturen skolesenter, Kristiansand
Olaug Strand, Universitetet i Stavanger
Mari Finnestad, Snöball Film

Samarbeidspartnere

Utdanningsdirektoratet