Hvem er KRIMINELL?

Det hersker mange fordommer knyttet til hvorfor en person begår alvorlige lovbrudd og blir kriminell. I denne filmen undersøker vi om folks oppfatninger stemmer med virkeligheten, og Statistisk Sentralbyrå overrasker oss med oppdatert statistikk på kriminaliteten i Norge.
Denne filmen tilhører kapittel 5 i læreverket Fokus Samfunnsfag (Aschehoug forlag).