Hva gjør du for MILJØET?

Hva gjør du for miljøet i din hverdag? En collage av ulike svar fra mennesker med ulik alder, bakgrunn, etnisitet og kjønn. En kort introduksjonsfilm til undervisning som berører temaer som miljø, klima, bærekraft, togradersmålet etc.
Denne filmen tilhører kapittel 19 i læreverket Fokus Samfunnsfag (Aschehoug forlag).