Norge møter verden – INNVANDRING

Innvandrere i Norge kommer fra over 200 land. I 2016 var 16% av den norske befolkningen innvandrere eller norskfødte med to innvandrerforeldre. Målet er å integrere innvandrere slik at de deltar i samfunnet på lik linje med nordmenn, men samtidig beholder viktige sider ved sin kultur. Det finnes mange meninger om innvandring. Hva er det rimelig å kreve av en nordmann i møte med innvandrere? Og hva er det rimelig å kreve av en innvandrer i møte med den norske kulturen?
Denne filmen tilhører kapittel 4 i læreverket Fokus Samfunnsfag (Aschehoug forlag).