Keramiske plater

KeraNor er en liten bedrift i Oslo som arbeider målrettet med forskning og utvikling innen materialteknologi. Blant annet lager KeraNor keramiske plater med ulike egenskaper. Platene kan brukes i flere kommersielle produkter, som for eksempel LED-lamper i biler og katalysatorer for rensing av vann og luft.

Læreplan

ToF 1

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

  • Gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning.

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

  • Kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon.

Design og produktutvikling

  • Begrunne valg av materialer i produkter og vurdere produktenes form og funksjon, miljømessige konsekvenser, estetikk og forbedringsmuligheter.

ToF 2

Den unge forskeren

  • Gjøre rede for et forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon, og beskrive problemstillinger, organisering, måleutstyr, resultater og finansiering.

Forskning, teknologi og samfunn

  • Beskrive kjennetegn ved grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid og gjøre rede for hovedtrekk ved finansiering og styring.
  • Gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn.

Kjemi 2

Forskning

  • Finne fram til og presentere eksempler på aktuell kjemirelatert forskning innen miljø og industri.

Materialer

  • Gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til.