Smarte klær

I prosjektet Safe@sea samarbeider SINTEF med Helly Hansen, Sisyfos og flere andre aktører om å lage arbeidsklær for fiskere. Klærne skal ha innebygd elektronikk med nødstopp og alarmknapp som varsler hvis fiskere faller over bord, tekstilene er smussavvisende og selvreparerende og klærne skal ha innebygd liv-vest som gir oppdrift. Vi viser veien fra ide til kommersielt produkt, hvordan prosjektet er organisert og finansiert, og hvordan teknologien fungerer.

Læreplan

ToF 1

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

 • Gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning.

Teknologi, naturvitenskap og samfunn

 • Kartlegge og presentere praktisk bruk av realfag i en lokal bedrift eller institusjon.

Design og produktutvikling

 • Dokumentere og presentere designprosesser fra idé til ferdig produkt.
 • Begrunne valg av materialer i produkter og vurdere produktenes form og funksjon, miljømessige konsekvenser, estetikk og forbedringsmuligheter.

ToF 2

Den unge forskeren

 • Gjøre rede for et forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon, og beskrive problemstillinger, organisering, måleutstyr, resultater og finansiering.

Forskning, teknologi og samfunn

 • Beskrive kjennetegn ved grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid og gjøre rede for hovedtrekk ved finansiering og styring.
 • Gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn.

Naturfag, 8.-10. trinn

Teknologi og design

 • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess

Kjemi 2

Materialer

 • Gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til.

Valfaget teknologi i praksis

Undersøkingar

 • Undersøkje teknologiske produkt og dei vala som er gjorde med omsyn til bruk, tekniske løysingar, funksjonalitet og design.
 • Vurdere teknologiske produkt ut frå brukartilpassing, HMS-krav og miljøtilpassing.

Idéutvikling og produksjon

 • Utvikle ein realistisk kravspesifikasjon for eit teknologisk produkt og beskrive kva behov produktet skal dekkje.

Valgfaget forskning i praksis

Idéutvikling

 • Delta i samtaler om egen og andres utforskning.