Filmlys og filmlyd

Filmproduksjon er ikke bare kreativ kraft, visuell teft og dramaturgisk innsikt, det er også et håndverk som krever teknikk og riktig bruk av kamera, lys og mikrofoner for at bildene skal bli bra og for at lyden skal være god.

Filmlys og filmlyd er en samling med åtte korte filmer der en profesjonell lydtekniker og en profesjonell filmfotograf gir praktiske tips og demonstrerer lydopptak og lyssetting i ulike situasjoner inne og ute.

Filmserien er del av et samarbeidsprosjekt med forlaget GAN Aschehoug og Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen om å lage læremidler for Medier og kommunikasjon Vg3 og Mediedesign Vg3. Filmene er spesielt rettet mot de valgfrie programfagene lyd og bilde.