Lydopptak: Fiksjonsfilm

På en fiksjonsfilm er det mye å forberede og tenke gjennom når det gjelder lydbildet i filmen. Les manus og snakk med regissør om hvilket lydbilde som er ønskelig. Dra på befaring der opptakene skal gjøres og noter hvilken omgivelseslyd som finnes.

I denne filmen foregår opptaket ved en hestestall. Da er det viktig å snakke med eieren på forhånd for å unngå uventede og uønskede lyder opptaksdagen, for eksempel at det ikke brukes traktor eller andre støyende kjøretøy under innspillingen.

På fiksjonsfilm er det ofte behov for å bruke flere mikrofoner. Da trenger man en lydmikser som gjør det mulig å fange opp flere mikrofoner. Lydnivået til hver mikrofon må da stilles separat. Lyden kan enten tas opp i kamera eller på en ekstern lydopptaker.

I fiksjonsfilm skal mikrofonene være usynlige. Det er mange triks for å skjule mikrofonen. Man kan legge mikrofonen i fanget på skuespilleren, man kan bruke myggmikrofoner som man skjuler på innsiden av skjorta, i slipset eller til og med i håret på skuespilleren.

Oppgaver

  1. Gå gjennom et manus til en fiksjonsfilm. Hvordan er lydbildet beskrevet? Hvordan kan det beskrives bedre og mer presist?
  2. Hva er de viktigste punktene for at lyden skal bli best mulig i dette manuset?
  3. Lag din egen instruksjonsfilm der du demonstrerer tre av de teknikkene eller rådene du har sett i denne filmen. Du kan velge å bruke kommentatorstemme, tekstplakater eller å presentere temaene som i en reportasje.