Lydopptak: Utstyr, rom og akustikk

Grunnleggende forutsetninger for å kunne bli en god lydtekniker er det å ha kunnskap om akustikk og det å kjenne og kunne bruke lydutstyret.

I denne filmen gis det en kort forklaring av begrepet akustikk, ulike typer mikrofoner blir beskrevet og den profesjonelle lydteknikeren gir tips og demonstrerer hvordan utstyret bør brukes.

Oppgaver

  1. Lag en liste med minst fem viktige punkter for bruken av lydutstyr i et filmopptak.
  2. Prøv ut tre av de konkrete rådene fra filmen Lydopptak: Utstyr, rom og akustikk.