Lyssetting: Mykt og hardt lys

Et videobilde er todimensjonalt, men ved hjelp av lys kan vi skape en illusjon av tredimensjonalitet. To grunnleggende begreper det er viktig å kjenne til for å beherske lyssetting, er mykt lys og hardt lys. I denne filmen blir forskjellen på de to lyssettingene illustrert ved å lyssette et stort egg.

Mykt lys blir nesten alltid brukt som hovedlys for å skape form. Et eksempel på naturlig mykt lys er lyset man har når det er overskyet ute. Med mykt lys blir det jevne overflater og lite skygge. Mykt lys kan man skape ved å bruke en lyskilde som er større enn det objektet som skal belyses. For eksempel kan man bruke en chimera lampe for å få mykt lys, men man kan også bruke filter eller en reflektor for å lette opp skygger.

Det motsatte av mykt lys er hardt lys. Et eksempel på naturlig hardt lys er sollys. Med hardt lys blir det kraftige skygger og store kontraster. Man kan si at jo mindre lyskilde man har, jo større blir kontrastene. Hardt lys brukes ofte som baklys/spisslys for å skape dybde i bildet. Hardt lys kan også brukes som dekorlys. Det harde lyset sprer seg ikke så mye som mykt lys, og man kan framheve farger og strukturer.

Oppgaver

  1. Demonstrer forskjellen på mykt og hardt lys med det lysutstyret dere har tilgjengelig.
  2. Lag din egen instruksjonsfilm om forskjellen på hardt og mykt lys. Du kan velge kommentatorstemme, tekstplakater eller å presentere temaene som i en reportasje.