Lydopptak: Intervju ute og inne

Skal man gjøre et intervju innendørs og man ikke har tilgang på et stille rom, er det viktig å identifisere mulige støykilder. Er det for eksempel mulig å slå av vifter og elektriske maskiner i forkant av opptaket?

Hvordan kommuniserer lydteknikeren og fotografen for å unngå at bommen kommer i bildet, og hvordan unngå at skygge fra bommen blir synlig i bildet?

Utendørs gjelder mye av det samme som innendørs. Dersom man ikke klarer å få bort en støykilde, kan det være en løsning å ta lydkilden med i bildet. På alle opptak er det lurt å ta minst ett minutt atmosfærelyd (kontentum) fra opptaksstedet. Det vil ofte komme godt med i klippen.

Oppgaver

  1. Gjennomfør et intervju inne eller ute. Se gjennom intervjuet og vurder lyden på intervjuet. Hvis lyden er bra, hva gjorde dere for at lyden skulle bli god? Hvis lyden ikke er god nok, hva kunne dere gjort annerledes for å få lyden bedre?
  2. Lag din egen instruksjonsfilm der du demonstrerer tre av de teknikkene eller rådene du har sett i denne filmen. Du kan velge å bruke kommentatorstemme, tekstplakater eller å presentere temaene som i en reportasje.