Lyssetting og lydopptak: Én sjanse!

Når man gjør opptak til en dokumentarfilm eller en realityserie, er det ofte ikke mulig å gjøre flere opptak av en scene. Fotograf og lydtekniker må følge det som skjer. Man har bare én sjanse.

Med denne typen opptakssituasjon blir forberedelser, planlegging og lesing av manus ekstra viktig. Hvilke klær og utstyr bør man ha på seg? Er det mulig med befaring? Kan man utnytte lyskilder på opptaksstedet? Hva ønsker regissøren skal vektlegges i filmen?

På slike dokumentaropptak skifter scenene fort. Da er det helt nødvendig at fotograf og lydtekniker samarbeider effektivt og kommuniserer med hverandre uten å prate.

Oppgaver

  1. Arranger et dokumentaropptak i en uoversiktlig situasjon og/eller på et vanskelig sted der fotograf og lydmann trener på å samarbeide uten å kommunisere med ord.
  2. For eksempel kan man filme i et klasse- eller baserom der det skjer en tenkt dramatisk situasjon der flere av de som filmes beveger seg rundt i rommet. Fotograf og lydmann må bevege seg mellom pulter, bord og stoler og forsøke å være med i situasjonen ved å filme nærbilder av «skuespillerne».