Nordiske språk

I denne filmserien kan du se korte filmer om nabospråkene dansk, svensk, færøysk og islandsk, samt vårt eget språk norsk. Du kan lære om likheter og forskjeller mellom språkene, få kjennskap til typiske ord og utrykk for hvert språk og få lytteforståelse av dansk, svensk og norsk tale.

Ressurser

Her er en liste med tips om andre nettsteder og ressurser til bruk i nabospråksundervisningen:

Nordeniskolen.org

Den mest omfattende ressursen om språk, litteratur og kultur i Norden. Det er Foreningerne Nordens Forbund som står bak nettstedet. Her finner du tekster, filmer, spill, sanger, litterære analyser, språkhistorie, muligheter til å etablere vennskapsklasser i Norden og mye, mye annet.

ISLEX

ISLEX er ei gratis nettordbok der du kan søke på islandske, danske, svenske og norske (bokmål og nynorsk) ord.

Nordspråk

Nordspråk er en organisasjon bestående av representanter for nordiske morsmålslærer-foreninger og foreninger for undervisere i nordiske språk som fremmedspråk.

Nordiske språkpiloter

Nettstedet retter seg mot lærere som ønsker å gjøre undervisningen om nabospråk, og det nordiske, mer fengende for elevene i grunnskolen i Norden. Det arrangeres jevnlig kurs for lærere.

Foreningen Norden

Foreningen Norden organiserer enkeltpersoner, skoler, bibliotek, kommuner og organisasjoner som vil styrke og utvikle den nordiske samfølelse. 

Lærerveiledning

Denne filmserien er en del av nettstedet nordiskesprak.net som skal gi lærere et enkelt, fleksibelt og spennende redskap til å arbeide med forståelse av nordiske språk i undervisningen. På Nordiske språk finnes ressursen i sin helhet på bokmål, nynorsk, dansk og svensk.

Nordiske språk var en av to vinnere i konkurransen som Nordisk Ministerråd utlyste i 2010 om å utvikle gode språkverktøy for å øke forståelsen av svensk, dansk og norsk hos barn og unge.

Bidragsytere

Faggruppe

En egen faggruppe har fulgt prosjektet fra oppstart til ferdigstilling. Medlemmene i denne faggruppen har vært:

  • Lis Madsen og Sophie Holm Strøm, Dansklærerforeningen
  • Maria Löfstedt, Svensklärarföreningen
  • Øystein Jetne og Kjersti Solbu, Landslaget for norskundervisning
  • Knut Åge Teigen, Snöball Film
  • Wenche Erlien, Snöball Film

I tillegg har professor Arne Torp ved Universitetet i Oslo bidratt med faglige innspill både til innholdet i filmene og ikke minst norrøn skrift og tale. Bodil Aurstad i Nordisk Sprogkoordination har også vært hjelpsom med både faglige og administrative råd.

Filmene er finansiert av:

  • Nordisk ministerråd
  • Nordplus
  • AP Møller Fondet