Svensk

I svensk, norsk og dansk er ordforrådet i hovedsak veldig likt, men av de tre nabospråkene har svensk desidert flest særegne ord. Sandra gir i filmen eksempler på flere slike særegne ord i tillegg til å fortelle om andre sentrale kjennetegn ved svensk språk.

Oppgaver

Oppgaver før du ser filmen

  1. Hva synes du kjennetegner svensk språk når det gjelder uttale, ord og skrivemåte?
  2. Hvilke særegne svenske ord og uttrykk vet du om, altså ord som brukes i svensk, men ikke på dansk og norsk?

Oppgaver til filmen

  1. Forklar hva som menes med begrepet rikssvensk.
  2. Hvordan skiller finlandssvensk seg fra rikssvensk?
  3. Svensk skiller seg fra dansk og norsk ved at de bruker ä og ö istedenfor æ og ø. Finn ut hvorfor det er slik.
  4. Hva synes du om svorsking?
  5. Hva har du lært om svensk språk i filmen som var nytt for deg?

Ressurser

Vanliga frågor och svar om svenska dialekter (Institutet för språk och folkminnen)
Lyssna på dialekter (Institutet för språk och folkminnen)
Ordlista över svenska språket  (Svenska Akademiens)

Læreplan

Norsk, 8.-10 trinn

Muntlig kommunikasjon – lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk

Skriftlig kommunikasjon – Gjengi innholdet og finne tema i et utvalg tekster på svensk og dansk

Språk, litteratur og kultur – Beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp

Norsk Vg1

Språk, litteratur og kultur – Beskrive grammatiske særtrekk i norsk og sammenligne med andre språk