Norsk

Sammenlignet med Danmark og Sverige har dialektbruk i Norge en sterk stilling. I filmen forteller Amie om dialektmangfoldet og om bakgrunnen for at det finnes to skriftlige varianter av norsk: bokmål og nynorsk.

Oppgaver

Oppgaver før du ser filmen

 1. Hva synes du kjennetegner norsk språk når det gjelder uttale, ord og skrivemåte?
 2. Gi noen eksempler på typiske norske ord og uttrykk.

Oppgaver til filmen

 1. I starten av filmen tøyser Sandra og Johannes med Amie og kommer med liksom-norske ord. Hva heter egentlig «traskesnakker», «kjempetorsk», «tryneorgel» og «rumpekrafs» på norsk?
 2. Forklar hva som menes med påstanden «norsk er dansk uttalt på svensk».
 3. Hvorfor tror du det var så viktig for mange nordmenn at Norge fikk sitt eget skriftspråk på 1800-tallet?
 4. Hvilke grunner kan det være til at dialekter har en mye sterkere stilling i Norge enn i Sverige og Danmark?
 5. Hva fikk du vite om norsk språk i denne filmen som du ikke visste fra før?

Læreplan

Norsk, etter 10. trinn

Muntlig kommunikasjon – Lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk.

Språk, litteratur og kultur

 • Gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av talemål i Norge, og diskutere holdninger til ulike talemål og til de skriftlige målformene nynorsk og bokmål.
 • Beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp.
 • Bruke grammatiske begreper til å sammenligne nynorsk og bokmål.
 • Forklare bakgrunnen for at det er to likestilte norske målformer og gjøre rede for språkdebatt og språklig variasjon i Norge i dag.

Norsk Vg1

Språk, litteratur og kultur – Beskrive grammatiske særtrekk i norsk og sammenligne med andre språk.