Færøysk

Sammenlignet med de andre nordiske landene er færinger best på språkforståelse i Norden. Færøysk kan sies å stå på et mellomtrinn mellom sørvestnorsk og islandsk. Færøyene er det minste landet i Norden, men de har allikevel dialekter, i motsetning til Island, som ikke har det.

Oppgaver

Oppgaver før du ser filmen

  1. Hva forbinder du med færøysk språk? (ord, uttale, skrivemåte)
  2. Gi eksempler på færøyske ord eller uttrykk du kjenner til.

Oppgaver til filmen

  1. Hva har du lært om færøysk språk som du ikke visste fra før?
  2. Nevn noen eksempler på hvordan færøysk skiller seg fra dansk, norsk og svensk språk.
  3. Hvilke grunner kan det være til at færøysk språk har holdt seg mer uendret enn nabospråkene dansk, norsk og svensk?
  4. Hva er gøtadansk?
  5. Hvilke likheter og forskjeller er det mellom islandsk språk og færøysk språk?
    Se eventuelt også filmen om islandsk språk for å svare på dette spørsmålet.

Læreplan

Norsk, etter 10. trinn

Språk, litteratur og kultur – beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp.

Norsk Vg1

Språk, litteratur og kultur – beskrive grammatiske særtrekk i norsk og sammenligne med andre språk.