Dansk

I dansk er det større forskjell på hvordan ord uttales og hvordan de skrives enn tilsvarende i svensk og norsk. Johannes tar i filmen for seg noen særtrekk ved dansk uttale, for eksempel forkortning av lyder og støt. Forkortning av lyder kan være at endelsen blir utelatt (kan blir til ka´) eller at lyder inne i ordene forkortes (siger blir til si´r). Dansk er alene i Norden om å ha det såkalte støt, et lydfenomen som kan være vanskelig både å uttale og å høre.

Oppgaver

Oppgaver før du ser filmen

  1. Hva synes du kjennetegner dansk språk når det gjelder uttale, ord og skrivemåte?
  2. Hvilke typiske danske ord og uttrykk vet du om?

Oppgaver til filmen

  1. Hva er det som gjør at talt dansk kan være vanskelig å forstå for andre i Norden?
  2. Se på bildet under. På hvilke måter skiller dansk seg ut fra norsk?
  3. Hva kan grunnene være til at danske dialekter ikke har like høy sosial status som for eksempel i Norge?
  4. Utgangstallet for den danske tellemåte er 20 (et snes). Prøv å forklare den danske tellemåten til en medelev.
  5. Hva har du lært om dansk språk i filmen som var nytt for deg?

Læreplan

Norsk, 8.-10 trinn

Muntlig kommunikasjon – Lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk

Skriftlig kommunikasjon – Gjengi innholdet og finne tema i et utvalg tekster på svensk og dansk

Språk, litteratur og kultur – Beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp 

Norsk Vg1

Språk, litteratur og kultur – Beskrive grammatiske særtrekk i norsk og sammenligne med andre språk