Islandsk

Island er det landet i Norden som språklig har endret seg minst fra den gangen alle snakket urnordiske. Programlederne forteller om islandske særtrekk og om hvordan de klarer å beholde språket så urørt.

Oppgaver

Oppgaver før du ser filmen

  1. Hva forbinder du med islandsk språk? (ord, uttale, skrivemåte)
  2. Gi eksempler på islandske ord eller uttrykk du kjenner til.

Oppgaver til filmen

  1. Hva har du lært om islandsk språk som du ikke visste fra før?
  2. Nevn noen eksempler på hvordan islandsk skiller seg fra dansk, norsk og svensk språk.
  3. Hvilke grunner kan det være til at islandsk språk har holdt seg mer uendret enn nabospråkene dansk, norsk og svensk?
  4. Hva får du vite om navneskikkene på Island gjennom denne filmen? Les eventuelt også den korte artikkelen av Arne Torp om navneskikker, se lenke nedenfor.
  5. Hvilke likheter og forskjeller er det mellom islandsk språk og færøysk språk?
    Se eventuelt også filmen om færøysk språk for å svare på dette spørsmålet.

 

Læreplan

Norsk, etter 10. trinn

Språk, litteratur og kultur – beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp

Norsk Vg1

Språk, litteratur og kultur – beskrive grammatiske særtrekk i norsk og sammenligne med andre språk