Restaurant- og matfag

Dette er en filmserie om grunnleggende fagbegreper for Vg1 restaurant- og matfag. Filmene har en lengde på 7-10 minutter, og hver film tar for seg ca. 10 begreper. Til filmene er det utviklet begrepslister, spørsmål, praktiske oppgaver, lenker og oversikt over aktuelle kompetansemål.

Ressursene er aktuelle i forhold til mange kompetansemål i læreplanen for Vg1 restaurant- og matfag. Filmene handler om ulike måter å tilberede råvarer, hygiene, oppbevaring av mat, avfallshåndtering, helse og sykdommer, næringsstoffer, mål og vekt. Filmene er også relevante for bruk innen voksenopplæring og i lærebedrifter.

Ressurser for flerspråklige elever

Filmene er utviklet spesielt for flerspråklige elever og har et rolig tempo og tydelige forklaringer av begreper og arbeidsoppgaver. I tillegg er filmene tekstet på arabisk, somali, tyrkisk, kurdisk (sorani) og engelsk.

Faggruppe

  • Avdelingsleder Rune Johnsen for hotell- og næringsmiddelfag på Vestby vgs
  • Førstelektor Hæge Nore, Avdeling for yrkesfaglærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Rådgiver Dag Fjærstad, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
  • Produsent Pål Karlsen, Snöball Film
  • Prosjektleder Wenche Erlien, Snöball Film

Prosjektet er produsert av Snöball Film og finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.