Helse og kosthold

Filmen handler om sammenhengen mellom kosthold og helse. Det er spesielt fokus på næringsstoffer, betydningen av et balansert kosthold, risikofaktorer for sykdommer og livsstilssykdommer.

Oppgaver

 1. Forklar begrepet næringsstoffer.
 2. Hvilke næringsstoffer kalles ”de energigivende næringsstoffene”?
 3. Gi eksempler på matvarer som inneholder mye proteiner, fett og karbohydrater.
 4. Hva menes med et balansert kosthold?
 5. Hva er livsstilssykdommer?
 6. Gi tre eksempler på livsstilssykdommer
 7. Hva menes med risikofaktorer når vi snakker om helse og kosthold?
 8. Hva sier BMI-tallet oss?
 9. Forklar hva type 2-diabetes er og hva det kan føre til.

Praktisk oppgave

Lag et skjema og skriv opp alt du spiser i et tidsrom du og læreren din blir enig om. Bruk matvaretabellen og finn ut hvilke næringsstoffer du har inntatt og i hvilken mengde. Hva sier resultatet deg? Forklar hvordan kostholdet ditt kan påvirke deg?

Begreper

 • Kosthold
 • Helse
 • Næringsstoffer
 • Karbohydrater
 • Proteiner
 • Fett
 • Balansert kosthold
 • Livsstilssykdommer
 • Mosjon
 • Risikofaktor
 • Overvekt
 • BMI

Læreplan

Vg1 Restaurant- og matfag

Råstoff og produksjon

 • gjere greie for råvarer, mat og drikke som inngår i restaurant- og matfaga, næringsinnhald, eigenskapar og bruksområde

Kosthald og livsstil

 • drøfte samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil, og korleis desse faktorane kan påverke folkehelsa

Bransje, fag og miljø

 • forstå og bruke relevante faguttrykk som blir nytta i restaurant- og matbransjane