Fettstoffer

Filmen handler om mettet fett, enumettet fett og flerumettet fett. Det er med eksempler på matvarer som inneholder mye av de ulike typene fett, og hvilket fett som er sunnest.

Oppgaver

 1. Hvilken type fett er sunnest?
 2. Fett er bygd opp av glyserol og tre fettsyrer. Det er bindingene i fettsyrene som avgjør om det er mettet, umettet eller flerumettet fett. Forklar forskjellen på de tre typene fettsyrer og lag enkle skisser.
 3. Skriv et kort innlegg der du beskriver hva slags type fett kostholdet bør inneholde. Bruk fakta fra filmen i innlegget.
 4. Beskriv hva som har skjedd når fett er blitt harskt.

Praktisk oppgave

Gå på kjøkkenet og finn ulike varer som inneholder mye fett. Sorter varene i gruppene mettet, umettet eller flerumettet fett etter hvilke fettsyrer de inneholder mest av.

Begreper

 • Smaksforsterker
 • Mettet fett
 • Enumettet fett
 • Flerumettet fett
 • Bearbeidede kjøttprodukter
 • Magert
 • Margarin
 • Animalsk fett
 • Vegetabilsk fett
 • Harskne

Læreplan

Vg1 Restaurant- og matfag

Råstoff og produksjon

 • gjere greie for råvarer, mat og drikke som inngår i restaurant- og matfaga, næringsinnhald, eigenskapar og bruksområde
 • vurdere kvaliteten på råvarer og produkt, og bruke denne kunnskapen i praktisk arbeid

Kosthald og livsstil

 • drøfte samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil, og korleis desse faktorane kan påverke folkehelsa

Bransje, fag og miljø

 • forstå og bruke relevante faguttrykk som blir nytta i restaurant- og matbransjane