Sykdom fra mat og drikke

Filmen handler om hvorfor vi kan bli syke av mat, hvordan mat kan bli bedervet og hvordan vi kan unngå dette.

Oppgaver

 1. Forklar hva som skjer dersom mat står i romtemperatur over lengre tid.
 2. Forklar ordet smittekilde.
 3. Forklar hva som menes med vekstvilkårene for bakterier.
 4. Forklar forskjellen på matinfeksjon og matforgiftning.
 5. Hva er mattilsynets oppgave?
 6. Hva er kryssforurensning?
 7. Noen bruker utstyr med fargekoder. Hvorfor?
 8. Hvordan organiseres systemet med rene og urene soner?

Praktisk oppgave

Ta to små fiskestykker og pakk dem i plast. Legg det ene på kjøkkenbenken og det andre på kjøling. Sjekk begge fiskestykkene etter et døgn. Bruk sansene og beskriv begge fiskestykkene.

Begreper

 • Mikroorganisme
 • Smittekilde
 • Vekstvilkår
 • Næring
 • Lett bedervelig
 • Matforgiftning
 • Matinfeksjon
 • Kryssforurensing
 • Grovkjøkken

Læreplan

Vg1 Restaurant- og matfag

Råstoff og produksjon

 • Demonstrere rett behandling av råvarer, mat og drikke for å sikre så trygge produkt som mogleg.
 • Oppbevare og emballere mat i samsvar med gjeldande krav.
 • Gjere greie for kva næringsmiddelhygienen har å seie for produksjon og omsetjing av trygg mat.
 • Bruke, reingjere og utføre dagleg vedlikehald av lokale, reiskapar og maskiner som blir nytta i opplæringa.
 • Utføre arbeidet i samsvar med kvalitetsstyringssystem som er etablerte på området.

Kosthald og livsstil

 • Drøfte samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil, og korleis desse faktorane kan påverke folkehelsa.

Bransje, fag og miljø

 • Forstå og bruke relevante faguttrykk som blir nytta i restaurant- og matbransjane.