Personlig hygiene

Filmen handler om personlig hygiene i forhold til arbeid på kjøkken og i bedrifter som arbeider med matvareproduksjon. Det er med eksempel på smittekilder, riktig håndvask, riktig bekledning og inndeling av ren og uren sone på arbeidsplassen.

Oppgaver

Spørsmål

 1. Forklar hva som menes med trygg mat.
 2. Tegn opp den produksjonslinja du jobber på og beskriv hva som er rene og urene soner.
 3. Hvilke bestemmelser regulerer den rene sonen? Hvilke krav stilles til din personlige hygiene?
 4. På hvilken måte er det størst fare for at du kan bringe smittestoffer inn i produksjonslokalene?
 5. Hva er bakterier? Gi eksempler på noen bakterier du ikke bør finne på et kjøkken.
 6. Hva er mugg?

Praktiske oppgaver

 1. Hva er mikroorganismer? Pakk tre laksebiter på tre forskjellige måter – en vakuumpakket – en i plastfilm – en i papir. Oppbevar dem i samme kjøleskap. Hvilken av dem utvikler synlige mikroorganismer først? Forklar hvorfor.
 2. Ta avtrykk av for eksempel kjøkkenredskaper, arbeidsbenk, nøkler, mynter, rene og urene fingre i hver sin petriskål med agar. Skriv hva slags avtrykk som er tatt på hver petriskål. Sett petriskålene i et varmeskap i noen døgn og se hva som skjer. Forklar hvorfor noen skåler har oppblomstring av mikroorganismer, mens andre ikke har det.

Begreper

 • Personlig hygiene
 • Mikroorganismer
 • Trygg mat
 • Smitte
 • Riktig håndvask
 • Desinfeksjon
 • Ren sone
 • Uren sone

Læreplan

Vg1 Mat- og restaurantfag

Råstoff og produksjon

 • Demonstrere rett behandling av råvarer, mat og drikke for å sikre så trygge produkt som mogleg.
 • Praktisere god produksjonshygiene, godt reinhald og personleg hygiene og gjere greie for kvifor dette er viktig for god produksjonsflyt.
 • Gjere greie for kva næringsmiddelhygienen har å seie for produksjon og omsetjing av trygg mat.
 • Utføre arbeidet i samsvar med kvalitetsstyringssystem som er etablerte på området.

Bransje, fag og miljø

 • Forstå og bruke relevante faguttrykk som blir nytta i restaurant- og matbransjane.